Mer om boken

Varumärkesarbete har alldeles för länge handlat om fel saker och hanterats av fel personer i företagen. Att bygga ett varumärke handlar inte om annonser, slogans och annan typ av marknadsföring utan om att leverera något riktigt bra till kunderna. Och det ansvaret faller på företagsledningen, inte på marknadsavdelningen.

Varumärkesbyggande har historiskt sett en koppling till snabbrörliga konsumentprodukter, till reklamkampanjer och logotyper, vilket gör att många ledningspersoner fortfarande tror att det är sådant det handlar om. Detta trots att många av dagens ledande varumärken – Facebook, Amazon, Google, Starbucks, YouTube etc. – inte är förpackade produkter, knappt alls annonserar och inte är speciellt fokuserade på att ha snygg design i traditionell bemärkelse.

Reklam och grafisk design är för de flesta företag mycket mindre viktigt än andra kontaktytor: själva produkten eller tjänsten, personalen, butikerna, webbsidorna, återförsäljarna, sociala medier etc.

Kärnfrågan i varumärkesarbetet är enkel: Hur kan man skapa en starkare uppfattning om företaget bland kunder och potentiella kunder? Hur kan man få kunderna att gilla företaget lite mer? Det handlar kort sagt om att anstränga sig lite mer för kunderna – inte ta fram en ny reklamkampanj.

Varumärkesarbetet i ett företag är inte en isolerad uppsättning aktiviteter. Det är något som pågår hela tiden i vardagen. Det handlar om att se allt företaget gör med kundens ögon – och göra allt så bra det bara går för denne. Därför kan ansvaret för det arbetet inte ligga på någon annan än den högsta ledningen – personer med kunskaper om främst ”företagsledning ur ett kundperspektiv”, snarare än om marknadsföring. Det svåra med varumärkesbyggande är att driva hela företaget med kundens perspektiv som ledstjärna – inte att göra bra reklam. Man skulle kunna säga att ett starkt varumärke är en biprodukt av att göra rätt saker på rätt sätt för kunderna. De företag som lyckas förstår att kompetens inom exempelvis produktutveckling, service, kundvård och internt kulturbyggande är viktigare för bilden av företaget än den ”ytliga” förmågan att berätta om företaget och dess produkter/tjänster i marknadskommunikationen.

”Varumärken byggs underifrån av en stark kultur och en uthållig passion för att alltid leverera hög kvalitet till kunderna. Tomas Conradis slutsatser pekar på att framgångsrikt varumärkesarbete genomsyras av långsiktighet och ihärdighet.”
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i SEB, Electrolux, LKAB och Saab AB, tidigare VD för Investor AB

”Äntligen en bok om varumärkesstrategi som är relevant för företagsledningen. ‘Tio sanningar er marknadsavdelning mörkar’ är en mycket bra handbok i modernt varumärkesbyggande.”
Dirk-Jan Stoppelenburg, VD Gant

”En mycket läsvärd och tänkvärd ögonöppnare för alla som jobbar med varumärken.”
Thomas Axén, VD Axstores, f.d. Åhlénsgruppen